Nejlepší sportovci třídy

 V úterý 13.6.pan ředitel vyhodnotil nejlepší sportovce třídy a udělil medaile i putovní poháry za vynikající výsledky a rekordy školy.

Myslivecká chata

 
Stalo se již tradicí, že žáci pátých tříd tráví v červnu jednu noc na myslivecké chatě. Další den si pak připraví hry a soutěže pro děti z ostatních tříd i pro předškoláky. Loučí se tímto s novobělskou školou, se svými spolužáky i učiteli.  Stejně i letos ve dnech 4.-5.června tuto akci perfektně zorganizovala Unie rodičů a všem organizátorům akce patří velký dík. Zejména paní Vantuchové, manželům Doniecovým, manželům Krčmarským, manželům Makarovým a všem maminkám, které napekly svým dětem buchty, než je vyslaly do světa. Žáci si zde užili mnoho zábavy, stříleli za vzduchovky, prošli se nočním lesem, zpívali s kytarou, opékali buřty a dováděli.  Musím říci, že velmi odpovědně přistoupili i k přípravě programu pro ostatní. Věřím, že na tento den budou dlouho vzpomínat.
Děkuji všem rodičům a místním myslivcům za ochotu a  přeji hodně sil, aby tato skvělá tradice mohla pokračovat i nadále.
Marcela Trávníčková, třídní učitelka

Akce na červen

4.-5.6. Akce Myslivecká chata

7.-9.6. Závěrečné písemné práce

13.6. Návštěva starobělské školy

15.6. Uzavření klasifikace

20.6. Akademie v tělocvičně školy

Za pěkného počasí školní výlet na Ondřejník. Pojedeme vlakem.

30.6. Vysvědčení

Testování páťáků.

Dne 22.-24.5. proběhna na naší škole testování žáků 5.ročníků. V pondělí žáky čeká test z angličtiny, v úterý matematika a ve středu test všeobecných znalostí. Jedná se o celorepublikový test a naše škola byla vybrána.

 

Velikonoční dílna 

V úterý 4.4. proběhla v naší třídě velikonoční dílna. Vyráběli jsme různé dekorace a prožili hezké odpoledne. Velké poděkování patří paní Lasákové, která napekla perníčky a ukázala dětem, jak je nazdobit, paní Makarové, která si připravila výrobu papírových a textilních ozdob a také paní Gruškové, která nám dodala bílá vajíčka. 
Děkuji všem za hezkou akci. 
Marcela Trávníčková
Výsledek obrázku pro velikonoce

Dopravní hřiště

Dne 5.4. jedeme na dopravní hřiště. Nezapomeňte přilbu, sešit, pouzdro, papuče, svačinu a dvě 10min jízdenky.

1. 3. 2017 se bude konat od 14.00 do 17.00 Den otevřených dveří. Je určen hlavně rodičům budoucích prvňáků, kteří se chtějí blíže seznámit s pedagogy, budovou školy, vybavením tříd, družiny, jídelny i tělocvičny. Vítání jsou i ostatní zájemci o prohlídku školy.
 

Přihlášky na osmiletá gymnázia je nutno podat do 1. března na zvolenou školu.

Přijímací zkoušky pak probíhají 18. a 20. dubna 

 

V úterý 10. ledna v 17 hodin proběhnou třídní schůzky

V pátek 23. prosince začínají vánoční prázdniny a potrvají do pondělí 2. ledna. Vyučování začne v úterý 3.ledna 2017

Přeji všem krásné prožití vánočních svátků.

Marcela Trávníčková

Vážení rodiče, 

Doporučenou četbu pro 5. ročník najdete v sekci čtení. Vyberte s dětmi vhodnou knihu a dohlédněte, prosím, na každodenní čtecí chvilku.

Marcela Trávníčková

Výuka na dopravním hřišti se vydařila. Byla to náhradní hodina za červnovou lekci, takže v tomto školním roce nás čekají ještě dvě návštěvy.

Školní akademie

Dne 22.června se žáci naší školy vystoupili na

Školní akademii. Krátkou ukázku naleznete zde:

www.youtube.com/watch?v=wAsn454rQM0

6.června budou mít žáci přednášku na téma "Kyberšikana".

10.června jdeme k myslivecké chatě. Sportovní oblečení, malou svačinku /budou buřty/, pití, pláštěnku

13.června  dopravní hřiště. ZRUŠENO!

Závěrečné písemné práce z AJ a ČJ budeme psát ve dnech 15.a16. června.

22. června proběhne v tělocvičně školy Akademie. 

Prima pokusy byly opravdu prima!

Paní lektorka si pro děti připravila řadu zajímavých pokusů.

 

https://www.youtube.com/watch?v=wAsn454rQM0

Vážení rodiče, všechny důležité informace o škole naleznete ZDE

V pátek 6.května proběhla v naší třídě Hudební přehlídka žáků. Představili se žáci, kteří hrají na hudební nástroj, někteří dokonce na dva nástroje. Bylo to zajímavé a poučné pro všechny. Kluci a holky, jen tak dále!

 

V pátek 5. ledna jsme si v hodině HV uspořádali soutěž Talent třídy

Kontakt

Marcela Trávníčková

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode