Z doporučené četby pro 5. ročník si každý žák vybere 3-5 knih. Po přečtení knihy zapíše do čtenářského deníku

-autor, název knihy, ilustrátor, hlavní hrdina knihy a jeho charakteristika, co se mi v knize nejvíce líbilo.

Kontrola čtenářského deníku bude probíhat v těchto termínech: 18.11.,  14.1.,  14.4., 16.6.

Vážení rodiče

Potřeba čtenářské gramotnosti se objevuje v současné době více než jindy. Mnohé návody, jak s dětmi číst můžete najít i na stránkách denního tisku, kde vycházejí seriály určené žákům ZŠ./ Mladá fronta DNES, Lidové noviny/

Přečtěte si, jak nejlépe pracovat s knihou, aby Vašemu dítěti co nejvíc dala.

 

Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl každého žáka

 

Čtenářská gramotnost se dostává v současné době ve většině vyspělých státú do popředí zájmu. Zde naleznete pár metod i širších postupů, které se osvědčily při rozvoji čtení a čtenářství dětí v celém světě. Snad vám budou vodítkem při povídání si o knize.

 

 1. Předvídání Při předvídání čtenáři odhadují a předjímají, co se asi stane v textu dál. Ať už čtete jakýkoli typ textu, přerušujte četbu pravidelně a veďte děti k tomu, aby předvídali na základě dosud získaných vodítek, co bude dál, jak se bude příběh nebo obsah textu vyvíjet. Myslím, že … Vsadil bych se, že … Jsem zvědav, zda … Představuju si, že … Očekávám, že … Řekl bych, že … Předvídám, že … Předvídání je strategie, která pomáhá dětem v tom, aby si stanovili účel a smysl četby.

   

 2. Kladení otázek Porozumění čtenému textu se automaticky zvyšuje, jakmile děti při četbě hledají smysl textu, usuzují a spojují čtené se svými dosavadními znalostmi a zkušenostmi, no a konečně když kladou otázky: Dobří čtenáři kladou otázky po celou dobu, kdy čtou text , ale zformulovat otázku je těžký a komplexní úkol.

   

 3. Vyjasňování. Děti se snáze naučí pracovat s neznámými slovy než s obtížnými větami, pasážemi nebo kapitolami. Často se stává, že i když žáci rozumí každému slovu v úryvku, nerozumí úryvku jako celku, uniká jim hlavní sdělení, hlavní myšlenka.

   

 4. Co dětem pomáhá, aby si uvědomili, kde je problém: Nerozumím té části, kde … Toto (věta, odstavec, stránka, kapitola) mi není jasné. Tohle (…. doplnit, co přesně...) nedává smysl. Nemůžu přijít na to, co znamená …. Tohle slovo je pro mě obtížné, protože …

  Jak na to: Přečtu si znovu pasáž, které nerozumím. Budu číst dál, a třeba najdu nějaká vodítka, která mi pomohou porozumět. Přemýšlím o tom, co už vím. Zeptám se kamaráda nebo s ním diskutuju problém. Čtu znovu. Když se tomu naučí, stávají se z nich lepší čtenáři.

   

 5. Shrnutí vyžaduje souhru celé řady dovedností. Aby shrnutí mělo hlavu a patu, musejí si studenti vybavit nejdůležitější složky textu a seřadit je v logickém pořadí.  Nejdůležitější myšlenky textu jsou …. Tato část pojednává o ….. Tato kniha byla o ….. Nejdřív…. Pak…. Nakonec …. Povídka se odehrává (místo) …… (čas) …….. Nejdůležitějšími postavami jsou …… Problém se objevil, když… Shrnutí (vlastními slovy žáka!) je velmi důležitá strategie, protože existují důkazy z výzkumů, že shrnutí rozvíjí porozumění textu u žáků, a to jak textů vyprávěcích, tak naučných. Shrnutí pomáhá žákům budovat celkové porozumění textu, povídce, kapitole, článku.

  Problémy se shrnutím:  Žáci shrnují tak, že opakují text slovo od slova. - Shrnují tak, že se jim ztratí hlavní myšlenka. - Jen zřídka zahrnou do shrnutí všechna hlavní témata. - Nemají shrnutí rádi, protože je pro ně obtížné.

 

Aktivity po četbě

 

Aby se u čtenáře utvářel estetický zážitek, potřebuje po dočtení ticho a chvíli klidu, dojde k tzv. estetickému doznívání. I tomu však musíme své žáky teprve učit, pokud jsou z domova zvyklí, že po televizním pořadu se rodina hned dívá na pořad další. Žáci by se měli naučit vydržet alespoň po závěrečné titulky, a to jak doma, tak v kině. U dětských pořadů je můžeme učit, aby vypnuli přístroj dřív, než naskočí reklamy.   

Doporučená četba pro 5. ročník

 

česká literatura

 

Braunová P.: Ztraceni v čase

Čtvrtek V.: My tři a pes z Pětipes

Drijverová M.: Nekonečné prázdniny

Dvořák J.: Jak zvířata spí

Drijverová M.: Táta k příštím Vánocům

Doskočilová H.: Posledního kousne pes

Doskočilová H.: Když velcí byli kluci

Ježková A.: 33 Moravských legend

Klíma I.: Markétin zvěřinec

Nepil F.: Pět báječných strýčků

Nový K.: Rybaříci na Modré zátoce

Papoušková E.: Kosprd a Telecí

Rudolf S.: Metráček, Nebreč, Lucie

Sís P.: Tři zlaté klíče, Strom života

Steklač V.: Bohoušek a spol.

Steklač V.: Pekelná třída

Svěrák Z.: Jaké je to asi v čudu

Šrut P.: Lichožrouti

Štorch E.: Lovci mamutů

 

světová literatura

 

Andersen H.CH.: Sněhová královna

Brezina T.: Učitel z vesmíru

Coscinny R.: Mikulášovy patálie

Defoe-Pleva J.V.: Robinson Crusoe

Durrell G.: O mé rodině a jiné zvířeně

Kipling R.: Kniha džunglí

Lewis S.: Letopisy Narnie

Lindgrenová A.: Bratři lví srdce

Lindgrenová A.: Ronja dcera loupežníka

Saint-Exupéry: Malý princ

Verne J.: Dvacet tisíc mil pod mořem

Verne J. Neff O.: Tajuplný ostrov

Walliams D.: Pan Smraďoch

 

bajky

 

Ezop / Šrut P./ Ezopovy bajky

La Fontaine Bajky

Kipling R.: Bajky i nebajky

Žáček J.: Bajky i nebajky

Proč je tolikdůležité čtení a co dítěti přináší?

-rozvíjí jazyk, slovní zásobu a představivost

-učí děti hodnotám

-zabraňuje závislosti na televizi a počítači

-společné čtení upevňuje vztah mezi rodičem a dítětem

-dítě se nenudí

Čtení pomáhá

Zapojte své dítě do projektu Čtení pomáhá. Zaregistrujte se na www.ctenipomaha.cz a přispějete tímto i na dobročinné účely.

Vyberete si z široké nabídky knih pro děti. Po přečtení některé z nich a zodpovězení otázek získá dítě 50 Kč, které pak může věnovat na některý z projektů.

 

Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.

Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.

                                      J.A.Komenský

Kontakt

Marcela Trávníčková

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode